پالادیوم

پالادیوم


من از رندی نخواهم کرد توبه
و لو آذیتنی بالهجر و الحجر

ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد

سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۳ ق.ظ

انتظار اتفاق خوبی را نداری،مایوس شدی به خودت دلداری می دهی که الان زمانی ست که ظرفیتت را بالا ببری و خودت را برای شرایط سخت آماده کنی،از لحاظ روحی مجهز شدی،با ترس و اضطراب انتظار می کشی،بعد پرده ها می افتد،حیران می شوی،اتفاق به بهترین حالتش افتاده است در کامل ترینش... قرص ماه نمایان شده...

معتقدم لطفش با محاسبات ما جور درنمی آید،معتقدم یک وقت هایی می خواهد حالیمان کند چقدر در دنیای کوچک خودمان گیر افتاده ایم،که ناتوان است ذهن پر پیچ و خم ما از درک آنچه که حدی ندارد.یک وقت هایی صدای خنده اش را می شنوم،می خندد به ما که زود غمگین می شویم،زود خسته می شویم،زود می بُریم،در حالی که او می داند فردا چه چیزی انتظارمان را می کشد و ما نمی دانیم....حال دلتان خوب،حتی اگر حال روزگارتان خوب نیست...

بشنویم؟

 

 

 

 

  • ۹۶/۰۴/۲۰
  • نویسنده ....

گرامافون