پالادیوم

پالادیوم


من از رندی نخواهم کرد توبه
و لو آذیتنی بالهجر و الحجر

الگوی زن مسلمان

جمعه, ۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۷ ق.ظ

از دیدگاه محمد حسین فضل الله یکی از برجسته ترین شخصیت های شیعی معاصر به پیروی از استادش شهید سید محمد باقر صدر،دارای دیدگاه اصلاح گرایی اجتهادگرایانه در مسائل اسلامی و بالتبع مسائل زنان است،مطالعات زنان بایستی به وسیله خود آنان صورت پذیرد زیرا که معتقد است کسی نمی تواند مشکلات عده ای را بیش از کسانی که با آن مشکلات دست به گریبان هستند درک و لمس کند و در نتیجه بهتر می تواند ارزش راه حل هایی را که دیگران برای مشکلات او ارائه می دهند،دریابد.فضل الله بر جایگاه مادری و اهمیت آن صحه می گذارد و آن را ناشی از تفاوت در نقش های جنسیتی که امری کاملا عادلانه است می داند.از سویی وضعیت زن معاصر را برای آنکه الگوی زن مسلمان باشد،نامطلوب می داند.از دیدگاه وی زن می تواند عهده دار حاکمیت و سلطنت باشد و دلیل منع مربوط به روایتی است که آن نیز در شرایط خاص صدق می کند و قابل تعمیم نیست؛اگر در تاریخ اسلام حکومت زنان سابقه دار نیست به دلیل منع شرعی نیست بلکه عادات و رسوم عرفی سبب آن بوده است.

  • ۹۶/۰۵/۰۶
  • نویسنده ....

زنان