پالادیوم

پالادیوم


من از رندی نخواهم کرد توبه
و لو آذیتنی بالهجر و الحجر

پیوندها

از مسائل خارج از تلاش خوشم نمیاد، اونایی که در اختیار تو نیستن ولی به تو مربوطن، تو هیچ کاری نمی تونی بکنی، نمی تونی به خودت بگی اگه بیشتر تلاش کنم می رسم... چون زمان و نقطه رسیدن مشخص نیست... از اینایی که «مشخص» نیستن، خوشم نمیاد... آدم دویدن برای هیچی نیستم، آدم امید بستن به چیزی که نمی دونم، نیستم. شاید پیشترها بودم ولی وقتی دیدم چیزهای نامشخص اغلب دستشون خالیه برام و پوچن، رهاشون کردم. فقط برای اون چیزی تلاش می کنم که در دایره اختیاراتم باشه و مشخص باشه؛ شاید برای همینه که میگن تو یک مایوس امیدواری! 

  • ۹۶/۰۹/۰۸
  • نویسنده ....

واگویه