پالادیوم

پالادیوم


من از رندی نخواهم کرد توبه
و لو آذیتنی بالهجر و الحجر

روحیات ژورنالیستی

سه شنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۸ ق.ظ

تاسف برای جنبش زنان ایران از آن جایی شروع میشود که چهره های شناخته شده اش ژورنالیستن، در حالی که در غرب با زنان فیلسوفش شناخته میشود. 

  • ۹۶/۰۹/۱۴
  • نویسنده ....

زنان