پالادیوم

پالادیوم


من از رندی نخواهم کرد توبه
و لو آذیتنی بالهجر و الحجر

نویسنده، نمی نویسد

پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۶ ب.ظ

امیدوارم زمان زیادی را با ناراحتی از اینکه 

چرا بعضی از روابط پایان می پذیرند نگذرانید.

 لطفاً به این موضوع  فکر کنید که

 حالا

 چه شرایط خوشایندی این فضای خالی

 را پر می کند.
  • نویسنده ....